top of page
`Muoviti

 

Muoviti is Italiaans en staat voor ‘kom in beweging’. Mijn vader, een Italiaan, heeft het vaak tegen me gezegd als hij mij in beweging wilde brengen. Soms hadden zijn aanmoedigingen succes, vaak ook niet. Zeker niet als hij iets van me vroeg waarvan ik als meisje dacht ‘daar heb ik mooi geen zin in’.

Ondertussen heb ik geleerd dat mensen pas in beweging komen als ze doen wat bij ze past, als ze dingen doen waar ze energie van krijgen en die aansluiten bij hun drijfveren. Ook heb ik geleerd dat vertragen soms juist nodig is om ruimte voor beweging te kunnen creëren.

Mijn drijfveer met Muoviti is om mensen, teams en organisaties duurzaam in beweging te brengen door ze te helpen de eigen drijfveren en kracht te ontdekken en van daaruit te leven, werken en ondernemen. Voluit Leven met passie en trots; dat is wat ik geleerd heb van mijn Italiaanse roots.

De foto’s op deze website heb ik gemaakt tijdens mijn reizen over de wereld. Reizen, ontwikkeling   en groei zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bovenstaande foto is gemaakt in Erg Chebbi in Marokko toen we onderweg waren de nacht door te brengen onder de sterrenhemel in dit woestijngebied. De foto symboliseert voor mij de kern van ontwikkeling.

Of het nu gaat over persoonlijke of organisatie ontwikkeling, het begint met lef en moed om de reis aan te gaan, het onbekende met nieuwsgierigheid tegemoet te treden, het verduren van het ongemak en het vertragen en bezinnen om uiteindelijk te ontwaken in een nieuwe wereld.

 

Muoviti

Werkwijze

Werkwijze

Ik geloof niet in 1 methode of in een vooraf uitgewerkt gedetailleerd plan. Ik werk vanuit een helder en concreet doel en tijdens het traject ‘bouwen we de brug terwijl we erop lopen’ . Zo sluiten we aan bij dat wat zich aan-dient en wat er in het moment nodig is om beweging te realiseren.

 

Mijn basis ligt in het systemisch werk aangevuld met het kennis uit de ontwikkelingspsychologie en de groepsdynamica. Ik werk graag met de zienswijzen uit deep democracy, voice dialogue en appreciate inquiry.

Om te begrijpen hoe gedrag van mensen in organisaties werkt zijn er diverse referentiekaders ‘de bril die je opzet bepaalt wat je ziet’. Je kunt door 3 brillen kijken:

  • de individuele bril (gedrag dat voortkomt uit de persoonlijkheid van een individu); 

  • de groepsdynamische bril (gedrag dat voortkomt uit groepsdynamieken en -patronen);

  • de systemische bril (gedrag dat voortkomt uit patronen van het hele systeem).

Mijn ervaring is dat er onvoldoende aandacht wordt geschonken aan het onderzoeken welke interventie het meeste rendement oplevert. Organisaties schieten snel in een opleidingsreflex terwijl de oplossing vaak niet ligt in het ontwikkelen van de individuele competenties van medewerkers. Kostbare tijd en budget gaat verloren, terwijl er in de praktijk weinig verandert. Ik werk altijd met een uitgebreide intake om te onderzoeken wat de juiste interventie is en vanuit welke bril we moeten kijken om duurzame verandering te realiseren.

Problemen als signaal 

Als in een organisatie problemen hardnekkig aanwezig blijven en de voor de hand liggende interventies niet of slechts tijdelijk helpen, dan is het zinvol om deze problemen vanuit de systemische bril te bekijken. Mensen en organisaties zijn levende sociale systemen en zijn gericht op het voortbestaan en overleven. Vanuit de systemische blik kijken we naar problemen als een signaal dat er iets niet in balans is, als een oplossing voor iets anders dat speelt en aandacht vraagt. Als je op deze wijze naar problemen kunt kijken, ontstaat er vernieuwde ruimte voor ontwikkeling.

Om verandering te realiseren is er een balans nodig tussen behoud- en veranderkrachten in een team en erkenning van de oorsprong en de historie. Hoe mooi een verandering ook is, elke verandering heeft zijn prijs en heeft effect op het individu en het team. Het is dienend om ruimte te geven aan dat wat verloren gaat.

Mijn werkwijze is erop gericht:

  • het vergroten van de eigen kracht en mogelijkheid van mensen en teams om invloed te nemen; 

  • het creëren van bewustzijn op het eigen handelen en denken over een situatie;

  • het vertragen en de tijd te nemen voor reflectie en bezinning;

  • het verdiepende gesprek en het verkennende onderzoek aan te gaan;

  • het stimuleren van experimenteren en falen!

Portfolio

Individuele coaching

Teamcoaching

Projectteam begeleiding bouw & infra

Trainingen

Interventiekunde HR 

Onafhankelijk voorzitter

Nieuwsgierig wie ik ben ?

Direct contact opnemen voor een vraag of afspraak?

bottom of page