top of page

Een HR professional heeft net zoals het meisje van de Black H’mong stam uit Vietnam alle kleuren in zich nodig om de verbinding tussen de ver-schillende partijen en belangen in een organisatie te kunnen leggen.

Net als bij de Black H’mong stam zijn kennis, authen-ticiteit en eigenheid van de HR professional cruciaal om deze verbinding te maken.

Interventiekunde voor HR Professionals

Muoviti is Italiaans en staat voor ‘kom in beweging’. Het HR-vak is volop in beweging. Door al deze ontwikkelingen stellen veel HR teams zichzelf de vraag: Hoe blijven wij ook in de toekomst een gewaardeerd gesprekspartner aan de directietafel?

HR professionals voelen feilloos aan wat er leeft en speelt in de onderstroom van organisaties en wat er nodig is om mensen en de organisatie verder te brengen.

Ze hebben scherp zicht op de dynamieken die spelen en weten ook dat het niet vanzelfsprekend is dat teams daar het gesprek over voeren.

 

HR professionals kunnen hun vakmanschap en intuïtie nog meer inzetten ten gunste van de ontwikkeling van de organisatie.

Waarom interveniëren?

Elke organisatie streeft naar goed samenwerkende teams. In de dynamieken van teams gebeurt echter veel en vaak nemen groepsdynamische processen de overhand. We zien bijvoorbeeld dat er nauwelijks geluisterd wordt naar elkaar, dat er geen besluiten genomen worden of dat er niet gezegd wordt wat er eigenlijk gezegd moet worden.

Teams blijven hierdoor ‘los zand’ waardoor de potentiële performance niet behaald wordt. Elke organisatie en elk team is gebaat bij teamleden die in het hier-en-nu interveniëren; niet op de inhoud, maar op wat er gebeurt in de onderlinge dynamiek en wat het effect daarvan is.

De hier-en-nu situatie is de enige realiteit en werkelijkheid. In het hier-en-nu worden patronen onbewust en ongewild ver-sterkt en herhaald ‘zie je wel, zo gaat het hier altijd’. Reflecteren in het hier-en-nu direct opvolgend aan de gezamenlijke ervaring maakt patronen zichtbaar en bespreekbaar waardoor er ruimte komt voor verandering.

Training Interventiekunde voor HR Professionals

 

Ik heb ruim 25 jaar ervaring in het HR vak en met deze training wil ik HR collega’s inspireren hoe je vanuit je positie als HR professional kunt interveniëren.

 

De training is praktisch van aard en toegespitst op de unieke rol en positie van een HR professional. Je leert waarderend te interveniëren met aandacht voor de samenhang tussen het individu, de groep en de organi-satie. Je ontwikkelt jezelf als instrument ten dienste van het systeem.

Het weerspiegelen van het water in de Portugese cisterne in El Jadida in Marokko heeft een sprookjesachtig effect.

 

Interventiekunde gaat over spiegelen en reflec-teren: Wat gebeurt er in de dynamiek en welk effect heeft dit op ons als individu, als team en op het resultaat?

 

Reflecteren in het hier-en-nu heeft een krachtig en diepgaand leereffect. Hierdoor worden patronen zichtbaar en kunnen ze doorbroken worden.

bottom of page