top of page

De koepel van deze heilige dagoba symboliseert Boeddha’s kennis en de oneindige ruimte.

De losstaande ranke zuilen ondersteunde het dak van de zuilengalerij.

Trainingen zijn als de ranke zuilen; zij ondersteunen bij het realiseren van het groter geheel.

De oneindige ontwikkel-ruimte ontstaat als je jezelf voor nieuwe perspectieven openstelt.

Trainingen

Mijn focus als trainer ligt op het gebied van:

 • Persoonlijke ontwikkeling;

 • Leiderschapsontwikkeling;

 • Samenwerken;

 • Communicatie.

Ik begeleid daarnaast trajecten rondom klanttevredenheid waarbij we tijdens de trainingen praten met de klant en niet over de klant.

Ik werk graag met trainees en intervisiegroepen aan thema’s als talentontwikkeling, (persoonlijk) leiderschap, impact en invloed waarbij de groep volledig eigenaarschap heeft over het leer-proces en de thematieken die aan de orde komen.

Werkwijze

Als je ander gedrag wilt zien in organisaties, begint dat met te begrijpen hoe gedrag van mensen in organisaties werkt.

 

Er zijn 3 referentiekaders waarmee je naar gedrag in organi-saties kunt kijken: de individuele bril, de groepsdynamische bril en de systemische bril. ‘De bril die je opzet, bepaalt wat je ziet’.  

 

Organisaties hebben de reflex zich te richten op de ont-wikkeling van de talenten en competenties van het individu. Gedrag van mensen in organisaties wordt echter sterk beïnvloed door groepsdynamische processen en door de gedragspatronen uit het systeem. Het ontwikkelen van indivi-duele competenties geeft vaak niet de benodigde verandering.

In een uitgebreide intake onderzoek ik met mijn opdrachtgever welke training of interventie voor een duurzame gedrags-verandering zal zorgen.

 

Trainingen en workshops worden altijd op maat ontwikkeld zodat ze volledig aansluiten bij de specifieke vraag van de organisatie en het niveau en de ambitie van de deelnemers.

Trainingen gericht op de ontwikkeling van het individu

Een effectief en krachtig professional of leider kent zichzelf en weet wat zijn persoonlijke drijfveren, overtuigingen en schaduwkanten zijn, maakt bewust keuzes en neemt de regie.

 • Versterken van jouw Persoonlijk Leiderschap

 • Meer impact en invloed door inzet van jouw unieke talenten

 • Hoe kom ik over op anderen?

 • Diepgaand inzicht in jezelf door het schrijven van je biografie

 • Training Coachend leidinggeven

 • Training Ontwikkelgericht Beoordelen

Trainingen gericht op de ontwikkeling van teams

In veel teams gaat energie en productiviteit verloren door een niet effectieve manier van samenwerken. Toch investeren organisaties nog weinig in teamontwikkeling of in kennis over interventie.

 • Interventiekunde: inzicht en invloed op teamdynamieken

 • Hoe versterk je jouw team en stimuleer je eigenaarschap?

 • Effectieve besluitvorming in teams

 • Betere samenwerking door waardering van de verschillen 

 • Hoe sluiten we als team aan bij de verwachtingen van opdrachtgevers?

Trainingen gericht op gedrag voortkomend uit het hele systeem

Als in een organisatie problemen hardnekkig aanwezig blijven en de voor de hand liggende interventies niet of slechts tijdelijk helpen, dan is het zinvol om vanuit de systemische bril te bekijken.

 • Systemisch Adviseren (Begrip en Grip op de onderstroom)

 • Systemisch Transitie Management (sturing geven aan de onderstroom bij een verandering)

Please reload

bottom of page