top of page

Individuele coaching

Boeddha staat voor een bewustzijns-niveau van volledige acceptatie. Duurzame persoonlijke ontwikkeling vraagt acceptatie, rust en bezinning.

 

Deze verfijnde stenen boeddha heb ik gefotografeerd tijdens onze trouwreis in Sri Lanka. Het tempelcomplex Dambulla bestaat uit 80 grotten vol met waarde-volle schatten. Er zijn veel schatten gevonden maar de tempel ligt nog vol met onontdekte schatten.

 

Elk mens heeft talenten waarvan hij zich bewust is en heeft tegelijkertijd nog veel potentieel in zich door de nog onontdekte schatten en talenten.

Individuele coaching ondersteunt mensen die een stap willen maken in hun persoonlijke of professio-nele ontwikkeling.

 

Coaching geeft op een persoonlijke, effectieve en doelgerichte wijze ondersteuning bij:

  • het ontwikkelen van talenten of competenties;

  • het zoeken naar je eigen identiteit;

  • het waarmaken van je dromen en ambities;

  • ondersteunen bij het maken van keuzes waar je voor staat;

  • loopbaan en carrière vraagstukken.

Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen talenten. Van nature willen mensen groeien en zich ontwikkelen, maar gedrag of denken veranderen is meestal makkelijker gezegd dan gedaan.

In coaching werken we aan het helder krijgen van de vaak onbewuste drijfveren en ambities (waar sta ik voor, waarom doe ik wat ik doe en wat wil ik nu écht in het leven) en het zichtbaar maken van de eigen effectieve en ineffectieve overtuigingen of gedrags-patronen om de ambitie waar te maken.

 

Duurzame gedragsverandering is mogelijk als we onze overtuigingen en diepste vermijdingen ter discussie durven te stellen. Dat vraagt lef en moed!

Het in het bewustzijn brengen van deze beelden is de eerste stap naar het hervinden van de eigen keuze-vrijheid en persoonlijke groei.

Het resultaat waar we bij coaching naar toe werken is gericht op het veranderen van het gedrag en het realiseren van een gelukkig en betekenisvol leven passend bij de eigen identiteit en drijfveren. De focus ligt op het vergroten van het zelfzicht en het versterken van de eigen kracht en mogelijkheid om invloed te nemen.

Muoviti is Italiaans en staat voor ‘kom in beweging’. In coachtrajecten kom ik graag letterlijk in beweging door samen te wandelen in de natuur. De natuur geeft een verrassende symboliek, werkt rustgevend en brengt je in contact met je intuïtie waardoor er nieuwe wegen en gezichtsvelden openen.

Op deze foto's uit de jaren 60 staan mijn systemen van herkomst. We worden als mens gevormd door ons systeem van herkomst: onze ouders, onze overgroot-ouders, het dorp waar we opgroeien, het land waarin we wonen. We krijgen boodschappen mee over wat ‘goed en fout’ is, wat ‘normaal is en wat niet’ en hoe we ons horen te gedragen om erbij te horen.

Vanuit deze wereldbeelden ontstaan gedragspatronen. Ruim 95 % van ons gedrag gebeurt onbewust en wordt gestuurd door onze overtuigingen, drijfveren en wereld-beelden.

Deze hebben ons gemaakt tot wie we zijn, maar soms passen ze niet meer bij de huidige situatie en blijkt het toch moeilijk ze los te laten. Onbewust en ongewild blijven we trouw aan ons systeem van herkomst.

Het in het bewustzijn brengen van deze beelden is de eerste stap naar het hervinden van de eigen keuze-vrijheid.

bottom of page