top of page

Teamcoaching

Op de foto de met uitsterven bedreigde neusaap die alleen nog leeft op Borneo.

 ‘Alle neuzen dezelfde kanten uit’ horen we vaak in organi-saties. Maar hoe zou het zijn als we zeggen ‘ik hoop dat we het niet snel eens worden met elkaar’.

Dat er nieuwsgierig en onderzoekend geluisterd wordt naar alle meningen en opvattingen, ook naar die ideeën die ingaan tegen het meerderheidsstandpunt.   

 

Dat we tegenstellingen en botsende meningen op respect-volle wijze in dialoog en discussie met elkaar onderzoeken. Dat er ruimte komt voor het verschil, het ‘anders denken’ en dat we alle wijsheid en kennis benutten om tot ver-nieuwende oplossingen te komen.

 

Talentvolle medewerkers zijn waardevol voor een organisatie, maar in teams wordt de performance geleverd. Toch investeren nog maar weinig organisaties in de ontwikkeling van teams. Dat is jammer want het is niet vanzelfsprekend dat mensen in teams gaan samenwerken en dat de diversiteit in een team productief wordt gemaakt.

In de dynamiek van groepen gebeurt veel, zeker wanneer mensen zich niet gehoord of gezien voelen of denken dat hun mening er niet toe doet. In veel teams gaat energie verloren door een niet effectieve manier van samen-werken. Onbewust uit dit zich in de ‘onderstroom’ en nemen groepsdynamische processen de overhand.

 

We mopperen dan wel op de gang maar tijdens de vergadering houden we onze mond. Of we zeggen ja, maar doen nee. Bij veel teams zien we dat de WHY niet helder is of dat er verschillende beelden over zijn. Hierdoor blijven teams ‘los zand’.

Teamcoaching

Teamcoaching is een krachtige interventie waarin we werken met het team als een eenheid; een verbonden systeem met eigen regels, blinde vlekken en overtuigingen. We maken zichtbaar wat er speelt en wat aandacht behoeft zowel in de bovenstroom als in de onderstroom.

Door het zichtbaar en bespreekbaar maken van de onderstroom, de onbewuste overtuigingen en teampatronen, ontstaat er vernieuwde ruimte voor groei. Het doel is een verbindende en open samenwerking die leidt tot een optimale teamperformance.

Ook sterke en productieve teams hebben van tijd tot tijd ‘onderhoud’ nodig om te kunnen blijven functioneren op het hoge niveau.

Om bewust even de tijd te nemen voor elkaar en te reflec-teren op de samenwerking  ‘Hoe gaat het nu met ons, wat komt er op ons af de komende periode en hoe zorgen we er voor dat we onze performance blijven leveren en elkaar blijven versterken’.

Foto: 1 van de vele theeplantages in Nuwara Eliya

bottom of page