top of page

Muoviti HR Ontwikkeltraject

 

Naast de training Interventiekunde voor HR professionals zijn er diverse bouwstenen om een volledig ontwikkeltraject voor HR teams samen te stellen passend bij de specifieke behoefte, zoals bijvoorbeeld:

  • Teamontwikkeling van het HR team: het versterken van de onderlinge samenwerking en verbinding; 

  • Versterken van het Persoonlijk Leiderschap van de HR professional;

  • Vergroten van je Impact & Invloed als HR professional;

  • Coachingsvaardigheden voor HR professionals;

  • Systemisch adviseren voor HR professionals;

  • Systemisch Transitie Management: Hoe geef je sturing aan de onderstroom bij verandering?.

De wondermooie Borobudur op Java, het grootste boeddhistische complex ter wereld, lag honderden jaren verborgen onder de woekerende jungle.

 

In 1815 werd de kolossale tempel blootgelegd en tot UNESCO werelderfgoed uitgeroepen. 

 

In mijn 25 jaar HR ervaring heb ik vaak gezien dat HR teams moeten ‘vechten’ om volledig gezien en erkend te worden in hun toege-voegde waarde. Gelukkig heb ik net zo vaak ervaren dat we daarna als ‘werelderfgoed’ werden gezien!

bottom of page