top of page

Training Interventiekunde voor HR professionals

Onderwerpen

In deze training werken we met theorie vanuit de groepsdynamica en het systemisch werken. De training bestaat uit 2 delen:

Deel 1: Kaderzetting en theoretisch kader

 • De brillen waarmee je naar gedrag en dynamieken in organisaties kunt kijken

 • Krachten uit de bovenstroom (visie, rollen, taken) en de onderstroom (cultuur en gedrag)

 • Organisaties als levende systemen 

 • Teamontwikkeling en teamfasen

 • Effectieve en succesvolle teams

 • De systemische wetten van een organisatie

 • Groepsdynamische invalshoeken om naar de onderstroom te kijken

 • Ontstaan van patronen: waar zijn ze een oplossing voor?

 

Deel 2:  Het doorbreken en bespreekbaar maken van patronen

 • Communicatie stijlen (inhoud, proces, relatie, appel, expressie)

 • Veelvoorkomende teampatronen 

 • Hoe kun je deze signaleren en bespreekbaar maken? Welke interventies zijn er?

 • De kracht van interveniëren in het hier-en-nu

 • Oordeelvrij waarnemen en verschil tussen intentie en effect van communicatie

 • Wat is de juiste positie om dit bespreekbaar te maken vanuit je HR rol? Welke valkuilen zijn er?

 • Wat vraagt dit van de HR manager, welke houding past hierbij?

 

Opzet

 

Ik geloof erin dat de combinatie van theorie, zelf ervaren en oefenen en persoonlijke verdieping het verschil maakt. De training is dan ook opgebouwd vanuit dit gedachtegoed.

 

De training is interactief en de deelnemers zullen veel oefenen, waarbij we bij voorkeur met eigen cases en thematieken werken. De training is praktisch van aard en toegespitst op de unieke rol en positie van een HR professional.

 

Je leert waarderend te interveniëren met aandacht voor de samenhang tussen het individu, de groep en de organisatie. Je ontwikkelt jezelf als instrument ten dienste van het systeem.

Afhankelijk van de vraag, de context en de samenstelling van het HR team zal het traject op maat ontwikkeld worden.

Doelgroep

HR adviseurs, HR managers, HR Business Partners, HR directeuren, HR teams:  Ieder in het HR vak met een adviserende, coördinerende of beleidsbepalende rol. Een ieder uit het HR team die interesse heeft in de werking van teamdynamieken en –patronen.

bottom of page